CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu Thập Thông Tin

1.1 Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản vào biểu mẫu trên trang web, hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trực tuyến khác. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin công ty.

1.2 Thông Tin Tự Động

Chúng tôi có thể thu thập thông tin tự động, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, và các thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì dịch vụ, xử lý thanh toán, gửi thông báo và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Thông tin tự động được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, và cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh vật lý và điện tử để ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo yêu cầu pháp luật.

5. Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số tính năng của trang web. Bạn cũng có quyền cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình qua tài khoản cá nhân hoặc liên hệ với chúng tôi.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua trang web hoặc thông báo trực tiếp đối với bạn.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng và thanh toán