ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xác lập một thỏa thuận giữa người sử dụng website và công ty.

Quyền và trách nhiệm của DET:

 • DET có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.
 • DET có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sữa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
 • DET không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ người sử dụng nào tại website này.
 • Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát của DET. Theo đó, DET không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang web.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại và cookie của người sử dụng có thể được DET sử dụng để duy trì hồ sơ thành viên cho mục đích tiếp thị hoặc khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. DET không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ.
 • Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên trang web đều không được xem là thông tin mật, và DET được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Đặc biệt, DET được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà người sử dụng đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm. DET không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
 • Người sử dụng phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà người sử dụng gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người sử dụng; điều đó có nghĩa DET sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
 • DET không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu người sử dụng gửi.
 • Trách nhiệm công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên website.
 • DET Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp website đến người sử dụng, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng:

 • Người sử dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của DET.
 • Người sử dụng nhận thức rõ và chấp nhận rằng DET /các đơn vị trực thuộc/ NPP /nhân viên DET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người sử dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
 • Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website.
 • Trách nhiệm của người sử dụng là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website.
 • Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm người sử dụng bắt đầu truy cập vào website.

1. Chấp nhận điều khoản

Người sử dụng đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc khi truy cập website . Trường hợp không đồng ý người sử dụng chấm dứt việc sử dụng.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của Công ty đối với các đối tượng quyền thể hiện trên website.

Trang web này và tất cả nội dung của trang web bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của DET Việt Nam hoặc bên thứ ba cho phép sử dụng trên trang web này.

Bất kỳ nội dùng nào thuộc trang web này về nhãn hiệu, tên thương mại, ... đều thuộc quyền sở hữu của DET và được bảo hộ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, tái sản xuất hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. Bạn cũng cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến tính ổn định hoặc an ninh của hệ thống của chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie để lưu thông tin khách hàng đã đăng ký sản phẩm nhằm tiện trao đổi triển khai dự án sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie, bạn nên tắt chúng trong trình duyệt của mình hoặc không tiếp tục sử dụng trang web.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính Sách Bảo Mật.

5. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Bạn nên xem lại điều khoản này thường xuyên để đảm bảo bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản mới.

6. Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào trang web này nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này hoặc các quy định pháp luật liên quan.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Đã thêm vào giỏ hàng thành công