HỖ TRỢ SỬ DỤNG

Chính sách của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách 6 tháng tiếp theo sau khi  bắt đầu sử dụng chính thức để quý khách yên tâm về việc thành thạo sử dụng sản phẩm.

Riêng đối với các sản phẩm có nghiệp vụ tương đối phức tạp hoặc có nhu cầu hỗ trợ sử dụng thêm quý khách có thể đăng ký dịch vụ hỗ trợ sử dụng phần mềm với chi phí hợp lý.

Đối với các phát sinh thêm trong quá trình sử dụng như chỉnh sửa báo cáo, thay đổi quy trình, ... Hoặc các nâng cấp bổ sung thêm phân hệ chúng tôi có nhiều chính sách ưu đãi cho quý khách.

Đã thêm vào giỏ hàng thành công