Giới thiệu về Công ty TNHH DET

Công ty TNHH DET là một công ty phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số hóa doanh nghiệp, các phần mềm đã phát triển và thiết kế gia công mới các phần mềm theo nhu cầu quản lý, quản trị của doanh nghiệp trên nhiều nền tảng khác nhau để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Chúng tôi đặt ra mục tiêu chuyển dịch số hóa và gia tăng giá trị áp dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đội ngủ thiết kế và tư vấn nghiệp vụ của chúng tôi được tuyển chọn từ những cá nhân có thâm niên trong nghiệp vụ đang phụ trách và cũng là người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm nên hiểu rõ các vấn đề khi sử dụng sản phẩm. Từ đó tạo ra các sản phẩm phần mềm phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp DET Việt Nam được khách hàng lựa chọn là đơn vị triển khai các dự án chuyển đổi số.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu, phát triển, cải tiến liên tục các ứng dụng quản lý, quản trị doanh nghiệp từ thực tiễn sử dụng phù hợp nhất, tiện lợi nhất theo định hướng người dùng. Từ đó chúng tôi tạo ra giá trị cho doanh nghiệp của quý khách hàng và trở thành đơn vị dẫn đầu góp phần chuyển dịch số hóa thành công cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đã thêm vào giỏ hàng thành công